Program edukacyjny „Chefik”

DSC00610

Czym jest „Chefik”?

Najkrócej ujmując, „Chefik” to przemyślany program edukacyjny składający się z cyklu zajęć opartych na doświadczeniach i eksperymentach z zakresu chemii i fizyki, które są wykonywane zarówno przez prowadzącego jak i uczniów.

Unikalność naszych zajęć polega na spójnosci i powiązaniu pomiędzy tematami poszczególnych spotkań, dzięki czemu wiedza, którą zdobywają dzieci jest prezentowana poprzez różne ćwiczenia i łatwo utrwalana. Innymi słowy, jest to spójny program edukacyjny a nie zestaw różnych eksperymentów.

Dlaczego „Chefik”?

Nasz program edukacyjny powstał jako odpowiedź na potrzebę uzupełnienia edukacji naszych dzieci. Typowy program nauczania pomija najważniejsze z punktu widzenia poznawczego doświadczenie jako podstawową metodę zrozumienia otaczającego nas świata, które uwalnia kreatywność naszych dzieci. Program Chefik stara się tę kreatywność pobudzać, uczyć dzieci podstaw abstrakcyjnego myślenia i budować spójny, solidny fundament dla dalszej edukacji uzupelniając standardową wiedzę o element poznania poprzez doświadczenie. Nie ma nic bardziej przekonującego o skuteczności naszego nauczania niż 5-latek zadający pytanie:

Czy ja też składam się z takich malutkich cząsteczek jak woda?