Czym jest?

CHEFIK

Program edukacyjny “Chefik” to cykl zajęć pozwalających dzieciom zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym je świecie. Najkrócej ujmując, “Chefik” to przemyślany, czteroletni program edukacyjny składający się z cyklu zajęć opartych na doświadczeniach i eksperymentach z zakresu chemii, fizyki informatyki, biologii, elektroniki i robotyki, które są wykonywane zarówno przez prowadzącego jak i uczniów. Program Chefik wpisuje się w interdyscyplinarny nurt edukacji STEM lub STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths).

Unikalność naszych zajęć polega na spójnosci i powiązaniu pomiędzy tematami poszczególnych spotkań, dzięki czemu wiedza, którą zdobywają dzieci jest prezentowana poprzez różne ćwiczenia i łatwo utrwalana. Innymi słowy, jest to spójny program edukacyjny a nie zestaw różnych eksperymentów.

“Czy ja też składam się z takich malutkich cząsteczek jak woda?”

Dlaczego “Chefik”?

Nasz program edukacyjny powstał jako odpowiedź na potrzebę uzupełnienia edukacji naszych dzieci. Typowy program nauczania bazujący na podręcznikach pomija niestety najważniejsze z punktu widzenia poznawczego doświadczenie jako podstawową metodę zrozumienia otaczającego nas świata, które uwalnia kreatywność naszych dzieci.

Program Chefik stara się kreatywność pobudzać, uczyć dzieci podstaw abstrakcyjnego myślenia i budować spójny, solidny fundament dla dalszej edukacji uzupelniając standardową wiedzę o element poznania poprzez doświadczenie. Nie ma nic bardziej przekonującego o skuteczności naszego nauczania niż 5-latek zadający pytanie: Czy ja też składam się z takich malutkich cząsteczek jak woda?