Pakiet CZajęcia Online

“Brzęczydło” czyli co brzęczy?

By 6 maja 2020 11 maja, 2020 Bez komentarzy

DZIAŁ:

Fizyka, Akustyka

WPROWADZANE POJĘCIA:

Dźwięk, fala dźwiękowa, amplituda, częstotliwość.

DODATKOWE MATERIAŁY POTRZEBNE DO ZAJĘĆ?

Nie.

POTRZEBNA POMOC RODZICÓW?

Potrzebna pomoc przy naciągnięciu gumki.

LINKI DO APLIKACJI

Podczas zajęć wykorzystane będą 2 aplikacje na tablet i smartfon. Linki do zainstalowania (dla chętnych) podane są poniżej.